ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมแม่ฮ่องสอนแอนดูโร่ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน คือ ข้าวผัดกุ้ง ต้มจืดและผลไม้ต่างๆ พร้อมทั้งยังมอบทุนการศึกษา และมอบของใช้และของเล่นให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้