ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบสิ่งของบริจาคจากครอบครัวท่านอ.พนา ประณีตศิลป์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะนำไปมอบให้เด็กๆ ทุกคน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาต่อไป