ผู้ใหญ่ใจดี

คณะมูลนิธิธัมมคีรี มอบวีลแชร์ ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคณะมูลนิธิธัมมคีรี ที่มามอบวีลแชร์ ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกาย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด