ผู้ใหญ่ใจดี

คุณวิวัฒน์ ตังหงษ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 มกราคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณวิวัฒน์ ตังหงษ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ ที่มาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด