ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณสิรภัทร เขื่อนแก้ว พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด