ผู้ใหญ่ใจดี

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณร้านโอชิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นำขนมทาร์ตมะพร้าวอ่อน มามอบให้เด็กๆนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด