ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มามอบของใช้อุปโภค ให้แก่นักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน