ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่21 มีนาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณศิรภัสสร ประเจิด พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงขนมและน้ำผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด