ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากแว่นตาโอลิมปิค, ยูฟ่าคาร์วอช ,อนุพงษ์ การยาง , Bm.con , BigBikeClubMHS , นิวอาต ,Pk.คาร์แคร์ , D.modify ,ปรีชาเครื่องครัว ,อนุชิตเครื่องครัว , บ้านคุณศจีรัตน์ และโปรดรัก ฟาร์มาซี ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด