ผู้ใหญ่ใจดี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณศิรินทิพย์ สุภาสืบ และคุณสุกัญญา จักษุวินัย ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด