ผู้ใหญ่ใจดี

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณศิริพร วาสินธ์ และคุณสังวาล คำมาสาร ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด