ผู้ใหญ่ใจดี

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณแม่น้องเอวา ที่นำขนมเค้กและนมมามอบให้เด็กๆเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องเอวา และขอขอบคุณครูสุพรรณี บุญมะวงศ์ ที่บริจาคเงิน จำนวน 2,000บาท เพื่อใช้ในการศึกษาของเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด