ผู้ใหญ่ใจดี

วันศุกร์ ที่15 มีนาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณ ผู้ใจดี มีจิตศรัทธาที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานผ้าป่ามหากุศล ในครั้งนี้ ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ ให้เจริญด้วย เทอญ.