ผู้ใหญ่ใจดี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ ที่ได้มามอบไอศครีม และขนม ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด