ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณกนกอร อินแก้ว พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงขนม และมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด