ผู้ใหญ่ใจดี

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณวิรัล ยุพา ตาคำ คุณนที นวลแก้ว น้องต๋อม น้องสาร่าย น้องชูชิ และน้องใจดี ที่ได้มามอบพัดลม ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 เครื่อง ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด