ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ เด็กหญิงรัชฎ์ลนันท์ สกุลยุทธเสนี พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำผลไม้ ขนม ของใช้ มามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด