ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 14 กันยายน 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณโชตินรี หัฏฐะวสุกุล พร้อมด้วยครอบครัว ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำ ขนม มามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด