ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 13 กันยายน 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณณัฐณิชา สมบูรณ์ชัย พร้อมด้วยคณะ ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำผลไม้ มามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด