ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 12 กันยายน 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณศุภากันต์ พร้อมด้วยคณะ ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ และของใช้ นำมามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ใหญ่ใจดี
วันที่ 10 กันยายน 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณอัครเดช วันไชยธนวงศ์ พร้อมด้วยคณะ ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ และของใช้ นำมามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน