ผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ ร้านปางหมู บาร์เบอร์ ที่มาตัดผมให้กับนักเรียนชาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุข กิจการงานรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จ

ผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณรัชดาภรณ์ หาญสงคราม พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด