ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณนิตยา ชูเกียรติ พร้อมครอบครัว ที่นำขนม ข้าวสาร และเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน มามอบให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด