ผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณร้านมิตรอะไหล่ , คุณอรัญญา คราประยูร ,ล้านพลูทรัพย์และร้านขนมไทยตลาดสายหยุด ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีรายการอาหาร คือ ข้าวมันไก่ ไส้กรอก ขนม นมเย็น นมกล่อง ซาลาเปา และผลไม้ ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด