ผู้ใหญ่ใจดี

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คณะกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด