ผู้ใหญ่ใจดี

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาร ราบที่ 7 พร้อมคณะ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมของใช้ที่จำเป็นต่อเด็ก เนื่องในวันทำบุญหน่วยงานของกรมทหารราบที่ 7 ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด