ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 12 กันยายน 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ ร้านปางหมู บาร์เบอร์ ที่มาตัดผมนักเรียนชายให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน