ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนม ขนม จาก พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมคณะ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนม ขนม จาก พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมคณะ ขอขอบพระคุณ พ.อ.ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมคณะ เป็นอย่างสูง