วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ พรพิรุณเภสัชพร้อมด้วยคณะ ที่มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ของเล่น ของใช้และบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน นำมามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด