วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ขอขอบพระคุณ คุณธิดารัตน์ ทองคำ พร้อมด้วยคณะ ได้ให้โอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ผลไม้ ขนม มามอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด