ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทกลุ่มประเด็นการศึกษาและ
การเรียนรู้ครั้งที่ 4/2561 ปอยการศึกษา : พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนชายขอบ

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ครั้งที่ 4/2561 ปอยการศึกษา : พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนชายขอบ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดงาน “ปอยการศึกษา พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนชายขอบ” มีพระปลัดจิตภัทร อัคปัญโญ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ภูสะมะ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยพีบีเอส ภาคเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษา เวที เสวนาบริบทสภาพปัญหาและทิศทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ การระดมความคิดเห็น 4 ห้อง ทั้งห้องผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ห้องสภาเด็กและเยาวชน ห้องสภาการศึกษาจังหวัด และห้องการเรียนรู้จากสื่อสารธารณะไทยพีบีเอส