วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการขอและการส่งคูปองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน