พิธีมอบคูปองการศึกษา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบคูปอง
การศึกษา สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการขอและการส่งคูปอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)