202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-061263
แฟกซ์ : 053-061075
Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Email : soonmaehongson@gmail.com
https://goo.gl/maps/eoFBbsDMXRB2