สื่อการเรียนการสอน ห้องพุดตาน เรื่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนบน
♦ เพื่อสร้างความรู้กับความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในเรื่องการฟื้นสมรรถภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และเด็กพิการที่มีความพิการรุนแรง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.