ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเปิดงาน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70”

ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเปิดงาน“งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” โดยมีนายเทวัน พอใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบหมายให้คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70”

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.