ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ” (Small World Maehongson Festival)
ครั้งที่ 13 “

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 ท่าน นำนักเรียนเข้าร่วมงาน “เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ” (Small World Maehongson Festival) ครั้งที่ 13 “โชคดี สุขภาพดี มีความสุข” (13th Small World Maehongson Festival “Lucky Healthy Happy”) โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และเพื่อระดมทุนเสริมสร้างโอกาสให้เด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.