ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักเรียนพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดปีการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการสแกนที่คิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
053-061263 / 053-061075 / 083- 3239477
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.