วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณเมธปิยา ติลลักษณ์พร้อมครอบครัว ที่เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิดและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กๆ อีกทั้งมีนายอำนวย มาเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นจำนวน 1,000 บาท ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน