ผู้ใหญ่ใจดี

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบสิ่งของบริจาคจากครอบครัวคุณสุวัตน์ อัมมวรรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราจะนำไปมอบให้เด็กๆ ทุกคน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาต่อไปค่ะ